top of page
Gardening

Dagbesteding

Contact met gelijkgestemden is heel belangrijk voor voldoening. Samenkomen met anderen wie dezelfde problemen ervaren zorgt voor de ervaring erbij te horen zonder problemen te hoeven verbergen en dat creëert zelfvertrouwen en een gevoel van waardering. Dagbesteding kan ook verlichtend werken. Mensen met soortgelijke problemen kunnen eerder en beter begrijpen wat er nodig is in moeilijke situaties. Begrip en herkenning verlicht de stress die sommige situaties oproept. Zonder af te wijken van de eigen manier van denken is het nog steeds mogelijk om meer inzicht te krijgen in de sociale situaties. Door bij een ander te zien wat jouw directe omgeving bij jou ziet, kun je de mensen om je heen beter leren begrijpen zonder dat inbeeldingsvermogen nodig is. Bovendien kan er van elkaar geleerd worden of samengewerkt worden aan soortgelijke problemen die voorkomen. Vanaf heden biedt Verla Coaching daarom elke donderdagmiddag dagbesteding aan. Hieronder worden enkele vragen beantwoord.

Mogelijke activiteiten tijdens de dagbesteding zijn bijvoorbeeld het spelen van een spel, samen boodschappen doen en koken, een film kijken of samen creatief bezig zijn. In overleg met de deelnemers wordt een programma vastgesteld. Bij de activiteiten ligt de focus op het naar voren halen van de sterke kanten van de deelnemers, zodat de sociale activiteit een positieve ervaring wordt. Er is ruimte voor ieder om zichzelf te zijn. In een vrijblijvend intake gesprek kunnen we de mogelijkheden verder doornemen. 

Welke activiteiten

       zijn er te doen?

Voor wie is deze

       dagbesteding?

De dagbesteding is bedoeld voor personen met Austisme, ADD of ADHD en voor mensen wie (tijdelijk) vastzitten in hun dagelijks leven. Dagbesteding is helpend bij mensen wie sociale situaties als lastig ervaren en ook voor mensen wie zelf geen of weinig sociale interacties hebben in hun dagelijkse leven. Bij de dagbesteding mag je helemaal jezelf zijn. Het is mogelijk om een vergoeding te krijgen voor de dagbesteding vanuit de gemeente. Ik help graag mee met de eventuele aanvraag voor een vergoeding. Kijk hier voor meer informatie. 

Waar vind de 

dagbesteding plaats?

De activiteiten vinden elke donderdagmiddag plaats op locatie in Warmenhuizen. In eerste instantie komen deelnemers zelfstandig naar de locatie. Natuurlijk kan het voorkomen dat door omstandigheden zelfstandig vervoer niet mogelijk is. Wanneer dit het geval is dan bestaat er de mogelijkheid om samen en in overleg met de gemeente een vervoersvoorziening mogelijk te maken. Het gaat hierbij om maatwerk en dus worden alle mogelijkheden en benodigdheden in kaart gebracht tijdens een vrijblijvend intakegesprek. Ben je geïnteresseerd? Mail of bel dan voor een afspraak.  

bottom of page